Stažiranje

Ao želite da unapredite svoj rad na koledžu i odete za korak ispred svojih kolega sa studija započinjući karijeru, naša letnja i godišnja stažiranja su za vas. Kao stažista u kompaniji IGT, primenićete akademsko znanje na poslovne izazove u stvarnom svetu i uz sve to dobiti dobru platu i fleksibilni radni raspored.

Stažiranje

Ao želite da unapredite svoj rad na koledžu i odete za korak ispred svojih kolega sa studija započinjući karijeru, naša letnja i godišnja stažiranja su za vas. Kao stažista u kompaniji IGT, primenićete akademsko znanje na poslovne izazove u stvarnom svetu i uz sve to dobiti dobru platu i fleksibilni radni raspored.

Pratite poslove u ovoj kategoriji