HR, pravna i služba za usklađenost

HR,-pravna-i-služba-za-usklađenost

Suštima kompanije IGT je da privlači, razvija i zadržava svoje zaposlene.  Bilo da gajite strast prema odnosima sa zaposlenima, razvoju organizacije, regrutaciji kadrova, zaradama, informacionim sistemima u HR-u ili učenju i razvoju, potreban je tim.

Pravna i služba za usklađenost kompanije IGT pruža kreativna rešenja fokusirana na poslovanje. Pravna služba kompanije IGT je odgovorna za upravljanje i nadzor nad globalnim pravnim poslovima kompanije IGT i njenih zavisnih društava.

HR,-pravna-i-služba-za-usklađenost

Suštima kompanije IGT je da privlači, razvija i zadržava svoje zaposlene.  Bilo da gajite strast prema odnosima sa zaposlenima, razvoju organizacije, regrutaciji kadrova, zaradama, informacionim sistemima u HR-u ili učenju i razvoju, potreban je tim.

Pravna i služba za usklađenost kompanije IGT pruža kreativna rešenja fokusirana na poslovanje. Pravna služba kompanije IGT je odgovorna za upravljanje i nadzor nad globalnim pravnim poslovima kompanije IGT i njenih zavisnih društava.

Pratite poslove u ovoj kategoriji