Nabavke, nekretnine i objekti

Nabavke, nekretnine i objekti

Volite da pregovarate? Zaintrigira vas da li svi delovi rade kako treba?  Naš tim za strateško snabdevanje nastoji da razume poslovne potrebe i upravlja odnosima s našim eksternim dobavljačima kako bi se zadovoljile naše potrebe za zalihama i nabavkom.  Naša grupa Nepokretnosti traži najbolje lokacije na svetu, kreativne prostore i inovativni dizajn kako bi podigla na maksimum produktivnost naših zaposlenih i pristup našim klijentima. Timovi Objekata, Bezbednosti i Prehrambenih usluga obezbeđuju da zaposleni rade u bezbednom, udobnom i funkcionalnom okruženju i mi štitimo fizička sredstva naše kompanije globalno.

Nabavke, nekretnine i objekti

Volite da pregovarate? Zaintrigira vas da li svi delovi rade kako treba?  Naš tim za strateško snabdevanje nastoji da razume poslovne potrebe i upravlja odnosima s našim eksternim dobavljačima kako bi se zadovoljile naše potrebe za zalihama i nabavkom.  

Naša grupa Nepokretnosti traži najbolje lokacije na svetu, kreativne prostore i inovativni dizajn kako bi podigla na maksimum produktivnost naših zaposlenih i pristup našim klijentima.

Timovi Objekata, Bezbednosti i Prehrambenih usluga obezbeđuju da zaposleni rade u bezbednom, udobnom i funkcionalnom okruženju i mi štitimo fizička sredstva naše kompanije globalno.

Pratite poslove u ovoj kategoriji