Korisnički servisi, terenska služba i kol-centar

Korisnički servisi, terenska služba i kol-centar

Vizija tima Korisničkih servisa je da bude lider po isporuci najbolje usluge u lutrijskoj i industriji igranja igara. Tehničari lutrije i gejminga iz terenskih službi kompanije IGT održavaju čitave sisteme opreme, od lutrijskih terminala i sistema do kazino kabineta. Tim našeg pozivnog centra pruža daljinsku podršku, postavljajući standarde izvanredne usluge. Tim naših Korisničkih centara za instant srećke je veza između lutrije, prodaje i operacija.

Korisnički servisi, terenska služba i kol-centar

Vizija tima Korisničkih servisa je da bude lider po isporuci najbolje usluge u lutrijskoj i industriji igranja igara. Tehničari lutrije i gejminga iz terenskih službi kompanije IGT održavaju čitave sisteme opreme, od lutrijskih terminala i sistema do kazino kabineta. Tim našeg pozivnog centra pruža daljinsku podršku, postavljajući standarde izvanredne usluge. Tim naših Korisničkih centara za instant srećke je veza između lutrije, prodaje i operacija.

Pratite poslove u ovoj kategoriji