ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA DO NASZEJ SIECI TALENTÓW

Zachęcamy do pozostania w kontakcie, przez dołączenie do społeczności IGT. Proszę wprowadzić swój adres e-mail i wskazać nam swoje zainteresowania zawodowe, a my poinformujemy Pana/Panią o potencjalnie interesujących dla Pana/Pani ofertach pracy.

POLITYKA RÓWNYCH SZANS

IGT jest zaangażowana w tworzenie różnorodnego środowiska pracy i jest dumna ze statusu pracodawcy realizującego politykę równych szans w zatrudnianiu pracowników. Podania wszystkich posiadających odpowiednie kwalifikacje kandydatów zostaną rozpatrzone bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, tożsamość lub ekspresję płciową, orientację seksualną, kraj pochodzenia, uwarunkowania genetyczne, niepełnosprawność, wiek, status weterana lub inne chronione prawnie cechy. IGT przestrzega także wszystkich praktyk uczciwego zatrudniania odnośnie do obywatelstwa i statusu imigracyjnego.

 

Dostępność

IGT jest zaangażowana w pracę z i zapewnienie rozsądnych usprawnień osobom niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo. Zobowiązanie to obejmuje zapewnienie rozsądnych usprawnień umożliwiających dostęp do internetowego systemu składania podań o pracę spółki. Jeżeli potrzebuje Pan/Pani pomocy w realizacji procesu internetowego składania podania o pracę, proszę skontaktować się z nami pod adresem: Careers@igt.com i podać szczegółowe informacje dotyczące wymaganej pomocy. Rozpatrzymy Pana/Pani wniosek i skontaktujemy się z Panem/Panią w ciągu 48 godzin.