Personální oddělení, právo a vyhovění předpisům

Personální oddělení, právo a vyhovění předpisům

V jádru společnosti IGT dokážeme přitáhnout, rozvíjet a udržet si naše zaměstnance.  Ať Vás zajímají vztahy se zaměstnanci, organizační rozvoj, nábor, odměňování, HRIS nebo vzdělávání a výzkum, chce to tým.

Právní oddělení a oddělení pro vyhovění předpisům společnosti IGT poskytuje a dodává kreativní řešení orientovaná na firmu. Právní oddělení společnosti IGT zodpovídá za řízení globálních právních záležitostí společnosti IGT a jejích přidružených společností a dohlížení na tyto záležitosti.

Personální oddělení, právo a vyhovění předpisům

V jádru společnosti IGT dokážeme přitáhnout, rozvíjet a udržet si naše zaměstnance.  Ať Vás zajímají vztahy se zaměstnanci, organizační rozvoj, nábor, odměňování, HRIS nebo vzdělávání a výzkum, chce to tým.

Právní oddělení a oddělení pro vyhovění předpisům společnosti IGT poskytuje a dodává kreativní řešení orientovaná na firmu. Právní oddělení společnosti IGT zodpovídá za řízení globálních právních záležitostí společnosti IGT a jejích přidružených společností a dohlížení na tyto záležitosti.

Prohlížet pracovní místa v této kategorii