Nákup, nemovitosti a zařízení

Nákup, nemovitosti a zařízení

Milujete vyjednávání? Fascinuje Vás, když všechny pohyblivé díly fungují?  Náš tým pro strategický nákup usiluje o porozumění obchodním potřebám a řídí vztahy s našimi externími dodavateli, aby byly plněny naše potřeby v oblasti skladů a nákupu.  
Naše skupina pro nemovitosti hledá ve světě ta nejvhodnější místa, kreativní prostory a moderní design, aby se maximalizovala produktivita našich zaměstnanců a přístup k našim zákazníkům.
Tým pro správu nemovitostí, bezpečnost a stravovací služby ručí za to, že zaměstnanci pracují v bezpečném, pohodlném a funkčním prostředí a my globálně chráníme fyzický majetek společnosti.

Nákup, nemovitosti a zařízení

Milujete vyjednávání? Fascinuje Vás, když všechny pohyblivé díly fungují?  Náš tým pro strategický nákup usiluje o porozumění obchodním potřebám a řídí vztahy s našimi externími dodavateli, aby byly plněny naše potřeby v oblasti skladů a nákupu.  
Naše skupina pro nemovitosti hledá ve světě ta nejvhodnější místa, kreativní prostory a moderní design, aby se maximalizovala produktivita našich zaměstnanců a přístup k našim zákazníkům.
Tým pro správu nemovitostí, bezpečnost a stravovací služby ručí za to, že zaměstnanci pracují v bezpečném, pohodlném a funkčním prostředí a my globálně chráníme fyzický majetek společnosti.

Prohlížet pracovní místa v této kategorii