Lottomatica, będąca światowym liderem w branży gier,  to międzynarodowa spółka znajdująca się pośród największych operatorów loterii na świecie. Należy do grupy IGT i jest obecna w ponad 50 krajach, dostarczając gry i usługi za pośrednictwem jednej z największych sieci w Europie z blisko 104 000 punktów sprzedaży.

Lottomatica nieustannie poszukuje wartościowych osób, które wiedzą, jak codziennie z pasją stawiać czoła wyzwaniom.

Podstawową zasadą korporacyjnej tożsamości jest zrównoważony rozwój i dbałość o społeczne aspekty związane z działalnością biznesową.

Dzięki tej wartości Lottomatica promuje profesjonalny rozwój swoich zasobów w zróżnicowanym środowisku, zawsze oferując absolwentom nowe możliwości we wszystkich obszarach działalności spółki.

ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA DO NASZEJ SIECI TALENTÓW

Zachęcamy do pozostania w kontakcie, przez dołączenie do społeczności IGT. Proszę wprowadzić swój adres e-mail i wskazać nam swoje zainteresowania zawodowe, a my poinformujemy Pana/Panią o potencjalnie interesujących dla Pana/Pani ofertach pracy.

POLITYKA RÓWNYCH SZANS

IGT jest zaangażowana w tworzenie różnorodnego środowiska pracy i jest dumna ze statusu pracodawcy realizującego politykę równych szans w zatrudnianiu pracowników. Podania wszystkich posiadających odpowiednie kwalifikacje kandydatów zostaną rozpatrzone bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, tożsamość lub ekspresję płciową, orientację seksualną, kraj pochodzenia, uwarunkowania genetyczne, niepełnosprawność, wiek, status weterana lub inne chronione prawnie cechy. IGT przestrzega także wszystkich praktyk uczciwego zatrudniania odnośnie do obywatelstwa i statusu imigracyjnego.

IGT to pracodawca realizujący politykę równych szans, który przestrzega przepisów prawa i regulacji określonych w następującym  

Dostępność


IGT jest zaangażowana w pracę z i zapewnienie rozsądnych usprawnień osobom niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo. Zobowiązanie to obejmuje zapewnienie rozsądnych usprawnień umożliwiających dostęp do internetowego systemu składania podań o pracę spółki. Jeżeli potrzebuje Pan/Pani pomocy w realizacji procesu internetowego składania podania o pracę, proszę skontaktować się z nami pod adresem: Careers@igt.com i podać szczegółowe informacje dotyczące wymaganej pomocy. Rozpatrzymy Pana/Pani wniosek i skontaktujemy się z Panem/Panią w ciągu 48 godzin.